मंगळवार, २८ जानेवारी, २०१४

समन्वयक यादी

एकूण ग्रंथ पेट्या -४५१

महाराष्ट्र,गुजरात,नवी दिल्ली,सिल्वासा 


 महाराष्ट्र - नाशिक  - ७९ - अरुण नातू  ९८२२७९३३६६
सिन्नर - अनिल देशपांडे ७५०७५०९२७०
संगमनेर - मनीष देशमुख ९८२२४२६८१५
सताना  -  रवींद्र अहिरे ९४२२७५०११३
मालेगाव  - दिपक पगारे ९५६१६९२३८८
येवला- सुनिता मेथा ९२२६८८८२०२
हरसूल - ११ देविदास जाधव ९०११८४८८८९
अहमदनगर -६ पी डी कुलकर्णी ९८५००५७२२२
सात्रळ   -  नामदेव कदम ९०४९६८७०५५
राहता   - राजेंद्र बर्डे  ९६३७४८३४४१
कोल्हार  - केशव भगत ९८२२५६५७९२
औरंगाबाद  - १३ अनघा पाटील ९८२२०९७२६४
जालना - रावसाहेब देशपांडे ९८२३७४६९८७
पुणे - ४४  रवींद्र कांबळे ९८५०६३६०६१
पिंपळे गुरव -  माधवी गोळे ८१४९८२७६८६
चिखली - चैताली आहेर ९३७०३१३९८३
मोशी -  शांताराम आल्हाट ९६०४०४१९४७
माणिकडोह - संतोष ढोबळे ९९७५५७१४४८
ओतूर - गोविंद डुंबरे ९८६०१४१८६०
वाई - ११ - बाबुराव शिंदे ९४२२४०१०९७
सातारा - ११ - गीता जठार ९९६०६९७२६३
कराड  -१७  - विद्याधर गोखले ९८५०८८४४३४
शिराळा -  अभिजित भंडारे ९७६३७०७३४६
इस्लामपूर  -राजेश पाटील ९८५००५०६१८
येळगाव -  दादासो शेवाळे ९८६०३१८८३३
फलटण -५ - संभाजी निकम ९८५००५०६१५
कोल्हापूर - ८  -मंजुषा लिंगसूर ९८९०९४०४४२
सोलापूर - ८  -  विजय चव्हाण ९८५००५०६२७
सांगली - ११ - अरुण दांडेकर ९८२३१८००७०
मिरज - सुधीर गोरे ९४२३८७१००८
नागपूर १३   - सुषमा पांडे ९७६६५८९१२८
जळगाव  -११ - मंजुषा भिडे ९४२०५५९२६०
धुळे -७ -अजय कासोदेकर ९४२२७८९६८२
कोकण -२७ संजय नाईक ९६७३०८१५५८
पनवेल- विनय भावे ९६१९०३६१७१
रसायनी - वसुधा सहस्रबुद्धे ८१४९६७२८९८
कर्जत  -गायत्री परांजपे ८१४९६४०७४१
पेण - विनायक गोखले ९३२२५०७९४३
वडखळ - डॉक्टर तुषार गावंड ९०११३४७६५१
वावोशी-  ओंकार  जोशी ९४२३८९३१२३
अलिबाग - दीप्ती जोशी कुलकर्णी ९४२२३५२३४२
महाड - शरद गांगल ९४२२०९५०६२
रोहा  -मंदार भावे ९२२६६५९०६९
चिपळूण - मंगला अलोरे ९४२११४१२९२
रत्नागिरी - आनंद जोशी ९४२११७९०३६
दापोली - प्रविणा दांडेकर ९४२२९९८८६७
देवरुख - रुबिना चव्हाण ९७६९९८७३८३
वेळणेश्वर - प्रल्हाद गोखले ९७६४८७८११६
लोणावळा - राधिका भोंडे ८८०६६६२७०८
माणगाव - मोहन दोशी ९५२७५९४२५५
डोंबिवली -१४  - संगीता ताम्हणकर ९७६९१४०५७९
 कल्याण -१२ - डॉक्टर मंजू राठोड ९८१९२४१९१०
बदलापूर  डोंबिवली नागरी सहकारी बँक शाखा ०२५१/२६७१३७०
अंबरनाथ  डोंबिवली नागरी सहकारी बँक शाखा ०२५१/२६०२६६१
कर्जत  डोंबिवली नागरी सहकारी बँक शाखा ०२१४८/२२३९१९-२०
शहापूर  डोंबिवली नागरी सहकारी बँक शाखा ०२५२७/२७०७७३
खोपोली  डोंबिवली नागरी सहकारी बँक शाखा ०२१९२/२६६४१५
              रवींद्र घोडके ९२२५९१६७७४

ठाणे/नवी मुंबई - ५२ रश्मी जोशी ९८६९४६५१४४
कळवा - सुभाष बीडकर ९९३०२२०९०९
खारघर - रसिका गुळवणी ९३२०५९३६७३
घणसोली - जगदीश खेरालीया ९७६९२८७२३३
बेलापूर-  माधुरी कवीश्वर ९८१९३३१३२२
सानपाडा - मो सी पेठे ९८३३४२१३४१
नेरूळ - डॉक्टर शंकर किंजवडेकर ९८२०६३९७७३
कुलाबा - दीपा शाह
मुंबई (पु) -१७ विनायक जोगळेकर ९८६९९२९४७४
भांडूप - दत्ता डोंगरे ९९२००७३८०४
घाटकोपर - सायली नवरे ९९६९४७२१३९
चुनाभट्टी - रवींद्र कानडे ९८६९९८९४०३
मुंबई (प) -३५ महेश अभ्यंकर ९८२०४५०९८६
मालाड - अशोक काणे ९८६९२४०५२६
अंधेरी - मेजर अरुण शिरिसकर ९२२३२९१५५५
विलेपार्ले - सलिल लेले ९८६९४७२३४४
कांदिवली - वृषाली ओझलकर ९८६७४९७५८६
दादर - माधुरी गोडबोले ९८२०६५२२११
बोरीवली - सचिन मोरे ९५९४९४६१२५
भाईंदर - सचिन मांजरेकर ९८९२०७७७७९
हाजीअली - ए व्ही गुजराथी ९८६९७९१२८४
पवई - जयश्री पराडकर ९८९२४२७५५३
वसई -१२- अशोक कोलासो ९९२२४१२००४

 गुजरात 

बडोदा  - ९ - मिलिंद बोडस ९९९८००४९४३
अहमदाबाद - बळवंत पेठे  ९७१४९९१४०४
नवसारी -माधवी कर्वे ९४२६८८८२७८
सुरत - मदन साठे ९७२४३१२१२५
बलसाड -प्रदीप हळबे ९८२४५०८०२५
सिल्वासा -मधुवंती गोडसे ९९०९९७५५६७

नवी दिल्ली  -११ क्षमा पाठक ८८२६१५८५४१

आदिवासी पाडे -हरसुल ,त्रंबकेश्वर
कारागृह - नाशिक,ठाणे, येरवडा, नागपूर  

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा