शनिवार, २२ मार्च, २०१४

मुंबई पश्चिम समन्वयक यादी

मुख्य समन्वयक  - महेश अभ्यंकर -  ९८२०४५०९८६

सह समन्वयक - अशोक काणे  ९८६९२४०५२६

सह समन्वयक - मेजर अरुण शिरीसकर ९२२३२९१५५५

गोरेगाव पूर्व
 1. अलय   - रामचंद्र मेहेंदळे - ८६९१९३३०४६
 2. गणेश नगर  - मोहन पेडणेकर - ९९६९१८३१४०
 3. दुध सागर -  विजय भट -९८६९४६०६६६
 4. जयप्रकाश नगर -  श्रीकांत जोशी - २६८६०६०७
 5. नागरी निवारा - जयश्री वाघमारे - ९८२१३०८९०६
 6. मसुराश्रम - सुरेश प्रभू - ९९६७३६८५०६
गोरेगाव पश्चिम 
 1. सिद्धार्थ नगर - अभिजित पेठे - ९८६७६९१०३८
 2. बांगूर नगर - डॉ विद्याधर देसाई  ९३२२१४४७७१

अंधेरी पश्चिम
 1. आर टी ओ लेन - मेजर अरुण शिरीसकर ९२२३२९१५५५
 2. मॉडेल कॉलोनी - गणपत सावंत  ९२२४४३५५५६
 3. वीरा देसाई मार्ग -  शेखर माटेकर  ९८९२३६८४८७

अंधेरी पूर्व
 1. विजय नगर - महेश आठले ९८९२३३९४००
 2. कल्पिता  सोसायटी - अर्चना केळकर  ९७६८८४२०७४
 3. देवदेवेश्वर सोसायटी - दीपक खेडेकर  ९८६९२८६२६७

विलेपार्ले पूर्व 
 1. उत्कर्ष मंडळ - सलिल लेले ९८६९४७२३४४

 दादर पश्चिम
 1. शिवाजी पार्क - माधुरी गोडबोले  ९९६७२३८१४
पवई 
 1. रहेजा विहार - जयश्री पराडकर  ९८९२४२७५५३
मालाड पश्चिम 
 1. लिबरटी गार्डन -  अशोक काणे  ९८६९२४०५२६
 2. चिंचोली बंदर  - डॉ हेमंत बेलसरे  ९८२०५३७४७४
 3. अजित पार्क  -  दीपा लोके ९९६९०८८९११
कांदिवली पश्चिम 
 1. सेक्टर ५ - वृषाली ओझरकर  ९८६७४९७५८६
 2. सेक्टर ८  -नीलिमा परळकर ८०९७४४३९८१
 3. राज ऑप्टिक्स - राजेश गाडे ९८२०४४०५७३
 4. ज्ञानवर्धिनी शाळा - तळपाडे सर ९९६९०१६५७०
 5. ठाकुर कॉम्प्लेक्स - नीलाक्षी पाटील९७६९६९१६३८
कांदिवली पूर्व 
 1. आर्य चाणक्य नगर - माधव पुरोहित  ९८३३०५१२७८

बोरीवली पश्चिम 
 1. विश्राम योग सोसायटी -  सचिन मोरे  ९५९४९४६१२५
 2. रेल नगर - दिलीप फडके  - ९९६७६८०४६४
बोरीवली पूर्व 
 1. स्मिता  बागवे  २८९७०२२४
सांताक्रूझ पूर्व 
 1. गोळीबार - मंगल परब  ९७०२५७४३७३
भाईंदर पूर्व 
 1. प्रेरणा अकादमी  - सचिन मांजरेकर ९८९२०७७७७९


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा